Organisation

Gefleortens Mejeriförening är Sveriges minsta mejeriföretag med tillverkning inom landet. Gefleortens är en ekonomisk förening som ägs av för närvarande ett hundratal mjölkproducenter i norra Uppland, Gästrikland och Dalarna. 

Verksamheten vid föreningens enda kvarvarande mejeri i Gävle är inriktat på tillverkning av färska mejeriprodukter, såsom dryckesmjölk, filprodukter, yoghurt och gräddprodukter.

Föreningen leds av en styrelse som består av mjölkproducenter, föreningens Vd och fackliga representanter. Vid den årliga stämman, väljer fullmäktige från de två kretsarna ägarrepresentanter som skall ingå i föreningens styrelse. Totalt består styrelsen av nio ledamöter varav sex är utsedda av stämman. 

(Klicka på bilden för att se den större)