Idé, Mål & Strategi

Affärsidé

Gefleortens Mejeriförening skall med högsta ekonomiska utbyte, ta tillvara den av ägarna producerade råvaran och utifrån marknadens efterfrågan utveckla, marknadsföra, tillverka och distribuera trygga, attraktiva livsmedel av rätt kvalitet.
 

Mål

Gefleortens Mejeriförening skall långsiktigt skapa en betalningsförmåga, som ger ägarna en god ekonomisk utveckling. Vara det bästa och självklara valet som färskvaruleverantör för våra kunder. Vara en utvecklande och attraktiv arbetsgivare.
 

Strategier

Gefleortens Mejeriförening skall ha välinformerade och engagerande ägare. Skapa och vårda goda affärsrelationer, genom att alltid ha kunden i focus. Personalen skall vara välinformerad, delaktig och ha erforderlig kompetens.