Ekologiskt

22 av Gefleortens gårdar producerar KRAV-godkänd mjölk till mejeriet i Gävle. Gårdarna ligger i norra Uppland, Gästrikland och Dalarna. Från ekogårdarna vägs drygt 7000 ton mjölk in varje år vilket motsvarar ca; 15% av mejeriets totala invägning. 
Intransport från gård till mejeriet sker med ordinarie mjölkbil fast i ett eget ”fack” för den ekologiska mjölken.

Ekomjölken förpackas före all annan mjölk i mejeriet för att särhållning av produkterna ska kunna ske. All ekologisk mjölk som tas emot på mejeriet går åt på den egna marknaden.
 

Vårt ekologiska sortiment:

 • Crème Fraiche 2 dl
 • Gräddfil 3 dl
 • Vispgrädde 5 dl
 • Vispgrädde 3 dl
 • Standardmjölk 1 liter
 • Mellanmjölk 1 liter
 • Mellanmjölk 1,5 liter
 • Mellanmjölk 3 dl
 • Lättmjölk 1 liter
 • Filmjölk 1 liter
 • A-fil1 liter
 • Mild yoghurt naturell 1 liter
 • Mild Yoghurt vanilj 1 liter
De ekologiska gårdarna sköter sina gårdar enligt Kravs regler. De använder inga bekämpningsmedel eller konstgödsel. Även krav på hur djuren ska skötas och utfodras måste följas tex att: alla djur ska ha en ströad liggplats.
Kor som är bundna i bås måste rastas utomhus även vintertid. 

Mer att läsa om det finns på Kravs hemsida: www.krav.se